Vad har en värmepump för fördelar?

  • Du får en jämn värme i fastigheten, på sommartid kan den även ge kyla
  • Låga uppvärmningskostnader. En värmepump använder naturligt förnybar energi från luften. Därmed kan du sänka dina bränslekostnader
  • Tack vare att man utnyttjar den energi som finns naturligt, är det en miljövänlig lösning
  • Erbjuder optimal bekvämlighet för uppvärmning, varmvatten och kylning
  • Kan enkelt kombineras med solcellssystem