Vad är komfortkyla?

Med komfortkyla kyler man på olika sätt en lokal så att den kan hålla en lagom inomhustemperatur för människors komfort. Kyla för komfort, hela enkelt. Komfortkyla kan göras genom passiv kylning eller aktiv kylning.

Passiv kylning kan till exempel ske genom solavskärmning i form av markiser, vägg- och takisolering, takutsprång eller solskyddsfilm på fönstren. Genom att använda sig av effektivare belysning och elektriska apparater kan kylbehovet minskas.

Aktiv kylning kan göras antingen som frikyla, där man tar till vara på naturligt kalla vätskor (t.ex. grundvatten), eller genom olika kompressordrivna kylapparater.

Läs mer om våra lösningar inom komfortkyla här.