Vad är frikyla?

Frikyla, så kallad passiv kyla, utvinner man i princip gratis genom att man pumpar upp kyla ur berggrunden med hjälp av en pump. Därefter sprids kylan genom villan via en fläktkonvektor som installerats i väggen eller på taket. Har du en befintlig anläggning kan du oftast utan problem komplettera med frikyla.