Vad är fjärrvärme och hur fungerar den?

Du kan troligen tacka fjärrvärmen för att det är varmt och skönt inomhus och för att du kan ta en varm dusch eller hälla hett vatten i diskhon. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, där omkring hälften av all uppvärmning kommer från just fjärrvärme. Värme som helt enkelt kommer ”fjärran” från fastigheten (fast den ju är lokalt producerad)

Det varma vattnet kommer till huset via fjärrvärmenätet. I huset finns en fjärrvärmecentral (inte större än ett badrumsskåp) med en värmeväxlare.