Vad används ammoniak till?

Ammoniak används bland annat i kylanordningar, i rengöringsmedel och vid tillverkning av konstgödsel. Utan ammoniak skulle vi inte kunna föda vår växande befolkning.