Hur fungerar luftkonditionering?

Luftkonditionering kan jämföras med hur ett kylskåp fungerar. Men medan kylskåpet endast kyler en begränsad yta, kan luftkonditioneringen kyla hela lägenheter, hus, butiker eller kontor.

I ett kylsystem transporteras någon form av köldmedium runt, som absorberar värmen i den omgivande luften och kyler ned den. Detta sker i förångaren. Köldmediet leds in i förångaren som vätska och övergår där till gas. Därmed absorberar köldmediet värme från luften. Luftkonditionering fungerar alltså som ett kylaggregat, medan en fläkt blåser runt rumsluften och en luftkylare sänker temperaturen med hjälp av en vattentank.