Hur är ammoniak som köldmedium?

Ammoniak är ett mycket bra köldmedium, tack vare dess goda termodynamiska egenskaper. Detta ger en hög driftsäkerhet och god driftsekonomi.