Är ammoniak farligt?

Ammoniak är ett naturligt ämne, men det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning innan man ska utföra service på ett system med ammoniak som köldmedie.