Francks medarbetare fixar värmepump åt Västerås stadsmission

9 januari 2018

Den heta sommaren var en plåga för Västerås stadsmission. Lokalerna blev olidligt varma. På vintern brukar de istället vara svinkalla. En väl fungerande klimatanläggning står med andra ord högt på önskelistan – men kostar multom till ordinarie pris. Pengar som stadsmissionen hellre använder till stöd för de utsatta människorna som man vill hjälpa.

Stadsmissionen vände sig till Företagsvolontärerna för att be om hjälp. Företagsvolontärerna är en ekonomisk förening utan vinstintressen, som har som idé att göra det enkelt för företag att hjälpa dem som hjälper. Företagen bidrar med sin tid, kompetens, tjänster eller produkter. Staffan Braw, som är initiativtagare till Företagsvolontärerna och verksamhetsledare, kontaktade i sin tur Francks Kylindustri i Västerås för att höra om det fanns intresse av att hjälpa till:

– Francks ställer upp tillsammans med sina underleverantörer och medarbetare. Francks bidrar med material och utrustning mot att medarbetarna ställer upp och arbetar ideellt under en helg. Det är ett fantastiskt upplägg.

Arbetet sker den 17 och 18 november. Då ska en modern värmepump installeras som ger behagligt inomhusklimat året om i lokalerna där Stadsmissionen har sin dagverksamhet.

– Här hjälper vårt ideella stödteam människor i hemlöshet, missbruk och med psykisk ohälsa som kan komma hit för att sova, duscha, träffa sjukvårdskunniga, få social kontakt och så vidare. Det är nödvändigt att åtgärda inomhusklimatet men kostnaden är hög och det är pengar som vi förstås mycket hellre använder i verksamheten. Därför betyder hjälpen från Francks Kylindustri och företagets medarbetare och leverantörer enormt mycket, säger Magnus Uhlin, direktor för Västerås Stadmission.

Peter Eriksson, vd på Francks Kylindustri i Västerås, berättar att intresset bland medarbetarna var stort. Hela tretton personer anmälde sig till arbetshelgen.

– Det känns riktigt bra att vi kan hjälpa till och göra detta för sämre lottade medmänniskor i Västerås. Bland underleverantörerna som hjälper till har vi till exempel håltagare, elektriker och liftfirmor, förklarar han.

Ett filmteam kommer att vara på plats under helgen. Även de arbetar ideellt på sin fritid för att dokumentera arbetet. Filmen kommer att läggas upp här på hemsidan längre fram.

För mer information kontakta:
Peter Eriksson, VD, Francks Kylindustri Västerås, tel dir: 070-347 70 27, tel vxl: 021-18 42 00, e-post: .

Läs mer om verksamheterna på:
www.vasterasstadsmission.se
www.företagsvolontärerna.se