Francks Kylindustri stärker sin position i Västerås

9 oktober 2013

När Francks Kylindustri Sweden AB etablerade sitt Västeråskontor för åtta månader sedan var målsättningen att ha sju till nio anställda inom 18 månader. Målet är redan uppnått och företaget stärker nu snabbt sin position i regionen.

– Genom att rekrytera ytterligare åtta kyltekniker och en arbetsledare är vi nu elva man i Västerås och tar ett viktigt steg i vår utveckling, säger vd Peter Franck.

Francks Kylindustri är specialiserat på industriell och kommersiell kyla med naturliga köldmedia och värmepumpsanläggningar. Företaget är ett av landets tre största kylföretag och det största privatägda med verksamhet i hela landet. Huvudkontoret finns i Norrköping samt dotterbolag i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Ludvika och Västerås.

Verksamheten omfattar hela kedjan från projektering till installation och service av kyl- och värmepumpanläggningar för t.ex. butiker, storkök, isbanor och industrier.

Stark tillväxt

Den första februari i år öppnades Västeråskontoret i liten skala. Målet då, att vara sju till nio anställda inom 18 månader, är nu både uppnått och passerat. En uttalad målsättning i företagets långsiktiga arbete är att satsa och utvecklas i en så intressant region som Mälardalen är.

– Vi är stolta och glada över att ha rekryterat åtta, nya kompetenta kyltekniker och en mycket erfaren arbetsledare i Västerås och ser fram mot en fortsatt spännande resa i Mälardalen, säger Peter Franck.

Alla typer av kyluppdrag

Västeråsavdelningen inriktade sig primärt på industriell kyla, men har nu god kapacitet för att kunna hantera alla typer av kyluppdrag och förstärker täckningen i Mälarregionen.

– Vi har sett ett stort behov av såväl industriell som kommersiell kyla i detta område, säger Peter Franck. Genom att öka vår närvaro i Västerås och vår tillgänglighet i regionen stärker vi servicegraden gentemot våra kunder. Det är också ett led i vår strategi att växa med marknaden, fortsätter han.

Familjeföretag

Francks Kylindustri grundades 1950 av Per Franck och ägs nu av tredje generationen i familjen. Det är Peter, Jonas och Anders Franck samt deras farbror Göran Franck. Även koncernens vd Per Hannius återfinns bland delägarna.

Företaget är specialiserat på kommersiell kyla för isrinkar, butiker, lager, restauranger med flera. Bland de mest spektakulära objekten märks exempelvis Malmö Arena och Serveras gigantiska kyl och frys i Halmstad på 16 000 respektive 10 000 kvadratmeter.