Francks Kylindustri sluter samarbetsavtal med Johnson Controls

6 december 2013

Francks Kylindustri och Johnson Controls har slutit ett samarbetsavtal gällande verksamheterna i Göteborg & Jönköping.Syftet är att stärka vår positin i regionen mellan våra kontor i Norrköping-Helsingborg och Göteborg.

— Genom att rekrytera fyra kyltekniker och en arbetsledare stärker vi vår position i Södra Sverige säger VD, för Francks Kylindustri i Göteborg AB, Svante Ström.

Francks Kylindustri är ett av Sveriges största kylföretag och det största privatägda, specialiserat på industriell och kommersiell kyla med naturliga köldmedia och värmepumpsanläggningar. Företaget har rikstäckande verksamhet, som omfattar hela kedjan från projektering till installation och service av kyl- och ärmepumpanläggningar för t.ex. butiker, storkök, restauranger, lager, isrinkar och industri.

Stark tillväxt

Den första december i år öppnades Jönköpingskontoret. En uttalad målsättning i företagets långsiktiga arbete är att satsa med bra geografisk täckning i Södra Sverige.

– Vi är stolta och glada över att ha rekryterat, kompetent och erfaren personal. Det ger oss stora möjligheter till fortsatt utveckling, säger Svante Ström.

Ger ökad kundnytta

Affären är en naturlig följd av att Johnson Controls ändrar sin övergripande strategi och inriktning inom industrikyla i Sverige. Johnson Controls lämnar över kundkontakten när det gäller service och underhåll i den aktuella regionen, och koncentrerar sig istället på att tillverka och sälja produkter och reservdelar via samarbetspartner. Samarbetet med Francks Kylindustri innebär att kundernas behov tryggas på ett ännu bättre sätt genom en mer passande serviceorganisation och gedigen branschkunskap. säger Ingemar Sjöström, Country Manager på Johnson Controls.

Stor efterfrågan

– Vi har sett ett stort behov av såväl industriell som kommersiell kyla i detta område, säger marknadsansvarige Peter Franck. Genom vår närvaro i Jönköping och vår tillgänglighet i regionen stärker vi servicegraden gentemot våra kunder.

Familjeföretag

Francks Kylindustri grundades 1950 av Per Franck och ägs nu av tredje generationen i familjen. Det är Peter, Jonas och Anders Franck samt deras farbror Göran Franck. Även koncernens vd Per Hannius återfinns bland delägarna. Huvudkontoret finns i Norrköping samt dotterbolag i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Ludvika och Västerås. Bland de mest spektakulära objekten som företaget har projekterat och installerat är exempelvis Malmö Arena och Serveras gigantiska kyl och frys i Halmstad på 16 000 respektive 10 000 kvadratmeter.

För mer information kontakta:
Peter Franck, tel dir: 08-594 968 01, tel vxl: 08-594 968 00, eller
Svante Ström tel dir: 0723-03 30 88,