Francks Kylindustri och Therma Industri förvärvar Trøndelag Kuldeteknikk

26 maj 2023

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 26 maj 2023

Therma Industri och Francks Kylindustri förstärker sin position i centrala Norge genom förvärvet av Trøndelag Kuldeteknikk

Francks och Therma Industri förstärker positionen i centrala Norge genom förvärvet av Trøndelag Kuldeteknikk. Etablerade 2010, och med ett brett utbud av tjänster inom kylteknik, bidrar Trøndelag Kuldeteknikk som en helhetsleverantör för kyltekniska lösningar till koncernen. Nuvarande ägare kommer att fortsätta vara verksamma i koncernen och bibehålla en betydande ägarandel.

Vi är mycket glada över att Trøndelag Kuldeteknik har valt att ansluta till Therma Industri. Förvärvet stärker vår position i centrala Norge, vilket tillsammans med våra kontor i Trondheim och Sogn gör det möjligt för oss att stötta befintliga och nya kunder i Trøndelagsområdet. Trøndelag Kuldeteknik är en väletablerad verksamhet som kommer att stärka vår förmåga att leverera små- och medelstora industriella kyllösningar och värmepumpar till kunder i centrala Norge. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen i centrala Norge tillsammans.” säger Per Christian Sandved, CEO Therma Industri.

Vi ser fram emot att bli en del av Francks och Therma, vilket ger oss möjligheten att dra nytta av fördelarna av en större grupp. Trøndelag är en region med kunder som är måna om att ligga i framkant när det gäller hållbara och energieffektiva lösningar. Genom en gemensam bas av erfarenhet och kunskapsdelning utökar vi nu kunderbjudandet för kyla och värmepumpar. Detta kommer att skapa ökat kundvärde och tillväxtmöjligheter för oss tillsammans med Francks och Therma.” säger Runar Isaksen, VD för Trøndelag Kuldeteknikk.

Francks Kylindustri tillsammans med dotterbolaget Therma Industri är den ledande nordiska industriella och kommersiella kylspecialisten med 40+ kontor och ~500 anställda i både Sverige och Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85,

Per Christian Sandved, CEO, Therma Industri AS
+47 92 81 16 03,