Francks Kylindustri och Therma Industri fortsätter sin expansion i Norge genom förvärvet av HB Kuldetjeneste

IMG 7604

12 januari 2022

Francks Kylindustri och Therma Industri fortsätter sin expansion i Norge genom förvärvet av HB Kuldetjeneste

Francks och Therma Industri förstärker sin position i Norge genom förvärvet av HB Kuldetjeneste i Sarpsborg vilket markerar Francks tredje förvärv i Norge. Etablerade 1987, HB Kuldetjeneste är en kylentreprenör med fokus på kommersiell och industriell kyla både mot privat och offentlig sektor. De nuvarande ägarna kommer att fortsätta utveckla bolaget i samarbete med Therma Industri och Francks. HB Kuldetjeneste har en årlig omsättning om ca. 30 miljoner NOK.

“Vi är glada över att HB Kuldetjeneste – med sin långa erfarenhet, framgångsrika historia av lönsam tillväxt och stark lokal förankring – har valt att ansluta sig till Francks och Therma Industri. HB Kuldetjeneste är en strategisk pusselbit för Therma Industri och Francks och kompletterar koncernen väl på många sätt, inklusive delad vision och värderingar, geografisk position och teknisk kompetens. Vi delar samma syn på att skapa kundvärde över tid och ser fram emot att fortsätta leverera energieffektiva lösningar i Norge.” säger Stein Terje Brekke, VD Therma Industri.

“Vi är mycket glada att bli en del av Francks och Therma Industri. Det ställs allt större krav på dokumentation och användning av naturliga köldmedier. Francks och Therma Industri har stor kompetens och erfarenhet inom dessa områden. Tillsammans kommer vi att stärka vår förmåga och implementeringskapacitet för kyl- och energisystem. Vår starka förankring i Østfold och den samlade kompetensen vi nu har gör att vi kan erbjuda ännu bättre kundservice framöver” säger Lars Skau-Jakobsen, VD HB Kuldetjeneste.

Francks Kylindustri och Therma Industri är den ledande leverantören av industriella och kommersiella kyllösningar med 38 kontor i både Sverige och Norge.

För ytterligare information, vänligen besök www.francksref.com eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB,
+46 70 229 11 85,

Stein Terje Brekke, VD Therma Industri, +47 915 83 803,