Francks Kylindustri fortsätter att expandera

3 juli 2014

Francks Kylindustri stärker sin marknadsposition ytterligare i södra Sverige. För kunderna betyder det ökad tillgänglighet och en ännu högre servicegrad. Dels sker nu en etablering i Karlshamn för att bättre kunna serva kunderna i denna region, dels ett strategiskt viktigt förvärv av Sanmek Kylservice AB i Helsingborg.

Francks Kylindustri är ett av Sveriges största kylföretag och det största privatägda, specialiserat på industriell och kommersiell kyla med naturliga köldmedia och värmepumpsanläggningar.

Företaget har rikstäckande verksamhet, som omfattar hela kedjan från projektering till installation och service av kyl- och värmepumpanläggningar för t.ex. butiker, storkök, restauranger, lager, isrinkar och industri.

Nära kunderna

Etableringen i Karlshamn är en följd av att Francks Kylindustri och Johnson Controls slutit ett samarbetsavtal, som innebär att Johnson Controls överlämnar sina kundkontakter vad gäller service och underhåll.

– Vi övertar servicetekniker samt serviceavtal, som är knutna till Karlshamn, och stärker nu vår position på ostkusten, säger Mikael Syrén, vd på Francks Kylindustri i Helsingborg.

– Vi har sedan tidigare kunder i denna region, som vi nu kommer att kunna serva ännu bättre genom att ha egen personal stationerad nära kunderna.

Strategiskt förvärv

Francks Kylindustri stärker också sin närvaro i Helsingborg genom ett företagsförvärv av Sanmek Kylservice AB. Affären säkrar en fortsatt hög service för kunderna i regionen.

– Framför allt jobbar Sanmek Kylservice med industrikyla inom livsmedelsindustrin, säger Mikael Syrén. Vi övertar nu kundstocken, lager och verksamhet och stärker dessutom vår kompetens genom att Christian Nilsson, en ledande montör hos Sanmek Kylservice, börjar hos oss, fortsätter han.

– Genom etableringen i Karlshamn och förvärvet av Sanmek Kylservice AB i Helsingborg stärker vi servicegraden ytterligare gentemot våra kunder i södra Sverige, och ser stora möjligheter till en fortsatt utveckling och expansion, säger marknadsansvarige Peter Franck.

Familjeföretag

Francks Kylindustri grundades 1950. Företaget har idag totalt cirka 130 anställda, omsätter årligen drygt 230 miljoner kronor och har bolag i Stockholm, Göteborg, Norrköping (huvudkontor), Helsingborg, Västerås och Bergslagen. Bland företagets mest spektakulära objekt och installationer märks exempelvis Malmö Arena och Serveras gigantiska kyl och frys i Halmstad på 16 000 respektive 10 000 kvadratmeter.

För mer information kontakta:
Peter Franck, tel dir: 08-594 968 01, tel vxl: 08-594 968 00,