Francks Kylindustri får nytt prestigeprojekt i Lund

12 november 2015

Francks Kylindustri I Helsingborg har fått i uppdrag att utöka Kraftringen Energi:s kylkapacitet i fjärrkylnätet i Lund.

Entreprenaden är en totalentreprenad som omfattar projektering, leverans samt installation av en 5MW absorptionskylmaskin, 12MW kyltorn, rörsystem, elinstallation och styrsystem typ ABB800 för hela anläggningen.

Absorptionskylmaskinen levereras från Hitachi och drivenergin för maskinen hämtas på returen från fjärrvärmenätet vid +80°C med en möjlig temperatursänkning på 20 grader.

Arbetena påbörjas omgående och beräknas vara klara juni/juli 2016.