Francks Kylindustri får dubbelorder

16 januari 2015

Francks Kylindustri har fått två beställningar från ICA Fastigheter Sverige AB. Det gäller ombyggnad och utbyggnad av ICAs logistikcenter i Borlänge och Kungälv.

Leveransomfattning Kungälv:

Utbyte av 43 st fläktluftkylare i utlastning samt komplettering med ytterligare 10 st fläktluftkylare i nya kylrum. I entreprenaden ingår utökning av befintlig kylanläggning med ca 300kW.

Entreprenaden är en totalentreprenad som omfattar projektering, leverans samt installation. Installationen omfattar installation av nya fläktförångare, ny rördragning, elinstallation samt komplettering med styr för de nya kylrummen.

Leveransomfattning Borlänge:

Utbyte av totalt 69 st fläktluftkylare i 4 olika kylrum. 3 st nya kolvkompressorer på totalt 1425kW kommer installeras.
Francks har också i detta projekt ett totalansvar för såväl projektering och genomförande av hela projektet inkl rör-, styr- och elinstallation.