Francks Kylindustri – 65 år och starkare än någonsin

8 maj 2015

I år är det 65 år sedan familjeföretaget Francks Kylindustri startade. Det var Per Franck som började med att reparera kylskåp och sälja kyla för mjölkkrukor 1950. Idag driver barnbarnen Anders, Jonas och Peter Franck, samt koncern-vd Per Hannius företaget på sju orter i landet och har 139 anställda.

Francks Kylindustri förser industrier, kyl- och fryslager, butiker, idrottsanläggningar, hotell och restauranger med kyla där exakt temperatur är en kritisk faktor. Francks Kylindustri var tidigt ute med att arbeta med miljövänlig kyla och naturliga köldmedium.

– Vi har haft en balanserad tillväxttakt under åren och fokuserat på att upprätthålla en hög service medan vi har expanderat. Strategin har varit framgångsrik och idag har vi resurser för alla typer av uppdrag, både när det gäller omfattning och tekniskt avancerade lösningar, berättar Göran Franck, delägare och styrelseordförande och som varit vd mellan 1967 och 2009. Han fortsätter:

– Samtidigt som den höga tekniska kompetensen hos medarbetarna har varit en förutsättning för våra framgångar och tillväxt så har de riktigt stora och komplexa projekten också bidragit till att attraktionskraften hos oss som arbetsgivare har ökat. Det är glädjande att man ser potential och möjligheter att utvecklas hos oss och söker sig hit.

Görans betydelse för företaget betonas av Peter Franck, delägare och marknadschef:

– Göran var en otroligt viktig och drivande kraft för Francks Kylindustri under sina år som vd. Tillsammans med sina bröder Jan och Tommy skapade han en plattform för det framgångsrika företag som finns idag. Vi fortsätter i samma anda och ser fram emot ytterligare 65 år i spetsen för kylbranschen.

De senaste fem åren har Francks Kylindustri öppnat ett nytt lokalkontor per år och anställt 60 nya medarbetare.

– Vi är särskilt nöjda med att vi har lyckats rekrytera rätt kompetens på alla orter. 2014 var vårt bästa år hittills vad gäller såväl som omsättning som resultat och vi har genomfört flera spännande projekt, säger Peter Franck.

Bland spektakulära projekt som är signerade Francks Kylindustri märks bl.a. den stora distributionscentralen för ICA i Borlänge, fjärrvärmeverket Brista, Dagab i Göteborg, Crossdock i Stockholm samt Familjen Dafgårds höglagerfrys.

För mer information kontakta:
Peter Franck, marknadschef, tel dir: 08-594 968 01, tel vxl: 08-594 968 00,