Fjärrkyla Örebro

Francks erbjuder klimatsmart fjärrkyla i Örebro

Fjärrkyla är perfekt för att få sval och behaglig temperatur i butiker, serverhallar, sjukhus och andra platser. Vi på Francks ger dig en miljövänlig och driftsäker lösning inom fjärrkyla i Örebro. Med oss får du:

 • bred kompetens
 • lägre driftkostnader & minskad miljöpåverkan
 • kompletta serviceavtal
 • lokal närvaro i hela Sverige
 • personlig service.

Fjärrkyla i Örebro – hur funkar det?

Fjärrkyla är ett resurseffektivt och miljövänligt system som tillhandahåller kylt vatten från en centraliserad kylanläggning istället för att använda flera mindre enheter. Kylan kan produceras med spillvärme och med olika naturliga köldmedier.

Francks kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt kan den totala verkningsgraden bli högre och med mindre miljöbelastning. Energin utnyttjas mer effektivt än med konventionell kylteknik, vilket är både ekonomiskt och utmärkt för miljön.

Vi levererar kyla till fastigheter, industri & energibolag

Francks kunder finns inom många områden. Vi levererar fjärrkyla i Örebro till bland annat:

 • butiker
 • fastigheter
 • kommuner
 • energibolag
 • landsting
 • industri
 • föreningar/klubbar (isbanor, skidanläggningar med flera).

Rätt temperatur 24 timmar om dygnet – 365 dagar om året

Baserat på ditt behov av kyla kan vi ta fram en konstruktionslösning, inklusive fullt designunderlag, installationsritning, programmering och styrsystem. Vi hjälper dig och ditt företag till ett optimalt kylsystem som ger exakt rätt temperatur under alla förutsättningar – 365 dagar om året, designat för dina behov.

Välkommmen att höra av dig till vårt Örebrokontor om du har frågor om fjärrkyla!