Lovpligtige eftersyn

For en mere sikker arbejdsplads

Vi hjælper dig med at opfylde lovmæssige og juridiske krav, så du kan fokusere på din kerneforretning.

Lovmæssige og juridiske krav er der for at sikre, at der ikke er risiko for personskade eller sundheds- og sikkerhedsfarer. Som anlægsejer har du det juridiske ansvar, men vi kan hjælpe dig med:

  • Driftsmæssige tiltag, som omfatter observation af et objekts funktion og rapportering af eventuelle uregelmæssigheder.
  • Tilsyn omfatter brug af måleinstrumenter og aflæsning af log/status i software.
IMG 7776