Vores kvalitetsarbejde

Vi arbejder med et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015. I gruppen forsøger vi at udnytte alles samlede erfaring og viden til løbende at forbedre vores processer, procedurer og kvalitetsarbejde til gavn for vores kunder.

Virksomhedens ledelsen forpligter sig til at:

 • Udvikle og forbedre kvalitetsstyringssystemet
 • Konstant at forbedre effektiviteten af kvalitetsstyringssystemet
 • Forbedre kundetilfredsheden
 • Sikre, at vores aktiviteter er i overensstemmelse med
  gældende og bindende lovkrav.

Ledelsen forpligter sig også til at:

 • Sikre, at kundernes behov og forventninger identificeres og opfyldes for at opnå kundetilfredshed.
 • Kommunikere gennem virksomhedens nødvendighed af at opfylde kundernes behov og gældende love.
 • Implementere kvalitetspolitikken og dens mål
 • Gennemføre ledelsesevalueringer af effektiviteten og implementeringen af kvalitetsstyringssystemet.
 • Sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed
 • Sikre, at alle medarbejdere forstår kravene i kvalitetspolitikken og overholder dens indhold.

Denne kvalitetspolitik gennemgås regelmæssigt for at sikre, at den fortsat er egnet. Alle medarbejdere er ansvarlige for at sikre overholdelse af kvalitetspolitikken i deres daglige arbejde.