Arbejde for miljøet

FN's 17 miljømål

FN:s 17 miljømål

Vi arbejder hen imod FN’s 17 miljømål

Vores engagement i miljøarbejdet har altid været i centrum for vores forretningsudvikling, og vi arbejder konstant på at forbedre og reducere vores miljøpåvirkning i henhold til FN’s 17 miljømål. Derfor har vi sat mål og retningslinjer for, hvordan vi vil arbejde for et bedre miljø og et forbedret globalt klima,
knyttet til disse mål.

Nedenfor er der områder, som vi har direkte indflydelse på, og hvordan vores aktiviteter kan være med til at sætte den rigtige
retning for en bedre og mere bæredygtig verden.

Mål 3

Godt helbred og velbefindende

Sikre sunde liv og fremme trivsel for alle i alle aldre.

Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for, at mennesker kan udnytte deres fulde potentiale og bidrage til samfundets udvikling.

Mål 7

Bæredygtig energi til alle

Udnyttelse af naturens ressourcer – En naturkraft.

Vi passer på jordens ressourcer ved altid at forsøge at finde en bæredygtig løsning til vores kunder. Det kan indebære varmegenvinding eller reduceret elforbrug.

Vi har også stor erfaring med at arbejde med naturlige og effektive kølemidler som kuldioxid og ammoniak. Kølemidler, som vi brænder for, og som er bæredygtige for planeten og virksomhederne.

Mål 9

Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur

Sikring af kontrakter og faciliteter.

Vi har ekspertisen og ressourcerne til at gøre en reel forskel i branchen

Vi tilbyder sikre og effektive kontrakter og faciliteter. Gennem risikovurderinger, uddannet personale og sikkert værktøj sørger
vi for, at din byggeplads er sikker, ikke kun under opførelsen, men også for dit driftspersonale. Vores dygtige teknikere yder
fremragende service for at holde dit anlæg effektivt og langtidsholdbart.

Mål 5 & Mål 10

Ligestilling mellem kønnene og reduktion af uligheder

Vi tror på mangfoldighed og lighed.

Vi ønsker at udnytte forskellige menneskers perspektiver og kompetencer ved at fremme mangfoldigheden i virksomheden.

Vi stræber efter at være en rollemodel i branchen og en spændende og indbydende arbejdsgiver for alle.

Mål 12

Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Løsninger til fødevareproduktion, detailhandel og catering.

 • Vi gør det muligt at levere mad til alle.
 • Vi laver skræddersyede løsninger til din virksomhed og dine fødevarer, så du får længere holdbarhed og mindre
  madspild.
 • Vores kunder spænder fra slagterier og supermarkeder til fødevareproducenter.

Det vil vi:

 • Integrer bæredygtige spørgsmål i virksomheden, så beslutninger om miljøspørgsmål træffes på et kommercielt grundlag.
 • Opfylde og om muligt overgå den lovgivning, de lokale bestemmelser og andre bindende krav, der påvirker vores aktiviteter.
 • Være uddannet, ansvarlig og bemyndiget til løbende at reducere vores miljøpåvirkning.
 • Arbejde proaktivt for at beskytte miljøet og forebygge og minimere forurening.
 • Kommunikere vores miljøpolitik til medarbejdere, kunder og leverandører.
 • Løbende forbedre vores miljøbevidsthed gennem vores valg af partnere, både inden for salg og indkøb.

 

Alle medarbejdere er ansvarlige for at sikre overholdelse af miljøpolitikken i deres daglige arbejde.