Applikationer

Miljøet kræver effektiv logistik og en ubrudt kølekæde. Madspild skal reduceres, og energiforbruget skal minimeres. Hos Francks udvikler vi den bedste løsning til dig og dine applikationsbehov.

Optimeret kølesystem reducerer energiforbruget

Vi tager den rigtige temperatur for givet, men der er så meget mere at tage hensyn til. Kølesystemet skal optimeres til det lavest mulige energiforbrug, hvor spildvarme kan genanvendes til f.eks. opvarmning. Gennem vores design og løsninger sikrer vi, at den rette temperatur opretholdes.

Men vi gør mere end at tilbyde miljøvenlig køling.

Vi ser på, hvordan vores kunders anlæg og faciliteter kan spare på jordens ressourcer.
Vi er vant til at arbejde i en række forskellige brancher, med forskellige processer og med forskellige behov. Indtil videre har vi ikke haft en udfordring, som vi ikke har været i stand til at løse.

Vores kunder er f.eks.:

  • Ejere af bygninger og andre ejendomsfaciliteter
  • Industri/proces
  • Livsmedelsindustri
  • Fødevareindustrien
  • Opbevaring og logistik
  • Energiselskaber
  • Facility managementvirksomheder
  • Offentlige myndigheder
  • Den private sektor