Integritetpolitik Francks Koncernen

Behandling af personoplysninger hos Francks Køleindustri og
alle selskaber i Franks koncernen.

For Francks Køleindustri er den personlige integritet vigtig. Vi stræber efter et højt niveau af databeskyttelse. I denne politik
forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger persondata. Vi beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre brug af dem.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personligoplysninger. Kontaktoplysninger findes sidst i denne tekst.

Hvad er persondata, og hvad er behandling af persondata?

Persondata er alle oplysninger om en levende fysisk person, som direkte eller indirekte kan knyttes til denne person. Det omfatter ikke kun navne og CPR-numre, men også f.eks. billeder
og e-mailadresser.

Behandling af persondata er alt, hvad der sker med persondata i IT-systemer, hvad enten det er på mobile enheder eller computere. Det omfatter f.eks. indsamling, registrering, strukturering, opbevaring, behandling og videregivelse. I nogle tilfælde kan manuelle registreringer også være inkluderet.

Dataansvarlig

FRANCKS KYLINDUSTRI HOLDING AB er persondataansvarlig for den behandling, der finder sted inden for Francks-koncernens aktiviteter (CVR-nummer 559174-4767).

Hvilke personlige data indsamler vi om dig og hvorfor?

Vi behandler primært dit navn, CPR-nummer, adresse og kontaktoplysninger, bankkonto til lønudbetaling og oplysninger, som du har givet om dine pårørende.

Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores ansættelses-kontrakt med dig, og for at overholde juridiske og kollektive overenskomster.

Data behandlere

I nogle situationer er det nødvendigt for os at engagere andre parter. For eksempel forskellige IT-udbydere til HR-systemer eller elektroniske kørebøger. De er så vores data behandlere. Vi screener data behandlere for at sikre, at de garanterer sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger. Når data behandlere er involveret, er det kun til de formål, der er forenelige med de formål, vi selv har med behandlingen.

Aktører, der er selvstændige dataansvarlige

Vi deler også dine personoplysninger med visse andre aktører. Det kan være uafhængige dataansvarlige, såsom myndigheder som skat, hvor vi er forpligtet til at videregive sådanne
oplysninger ved lov, eller ved en afgørelse truffet af en offentlig myndighed. Når dine personoplysninger deles med en enhed, der er en uafhængig dataansvarlig for personoplysninger, er det denne organisations politik der er gældende om beskyttelse af personlige oplysninger og håndtering af personoplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer aldrig dine personlige data længere, end det er nødvendigt til det enkelte formål. For eksempel skal nogle regnskabsdata opbevares i mindst syv år på grund af lovgivningen.

Hvad er dine rettigheder som registreret?

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at modtage et uddrag, der viser, hvilke personlige data vi har registreret om dig. Du kan anmode om rettelse af forkerte data og i nogle tilfælde sletning.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte: , som er ansvarlig for spørgsmål om personoplysninger.

Vi kan foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Den seneste version af privatlivspolitikken er altid tilgængelig her på hjemmesiden og i personalehåndbogen.