Francks Kylindustri leverer nyt køleanlæg med naturlige kølemidler til fremtidens fødevarer

Foodhills nyhet

5 oktober 2021

Efterspørgslen på vegetabilske proteiner stiger konstant, og Foodhills fokus er dyrkning og salg af frosne ærter. I 2021 starter opførelsen af et helt nyt anlæg, som inden for få år skal kunne fryse 20.000 tons ærter pr. sæson. Francks Kylindustri har fået til opgave at bygge et køleanlæg, der er pålideligt og nemt kan udvides, efterhånden som behovet opstår.

Francks Kylindustri leverer et pladsbygget ammoniakanlæg konstrueret som et 2-trinsanlæg, der betjener frysere, sorterings- og påfyldningsrum og fallingfilmfordampere. Hele anlægget er fuldautomatisk via PLC-system med mulighed for ekstern tilslutning.

Foodhills har siden virksomhedens start haft brug for en leverandør/partner, der er specialiseret i store køleanlæg til fødevareindustrien, og valget faldt på Francks Kylindustri. Francks har i samarbejde med Foodhills, leverandører, entreprenører og konsulenter udviklet en løsning, der opfylder kundens behov ud fra både et økonomisk og produktionsteknisk perspektiv.