Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utvinner värme som lagrats i marken, grundvattnet, berget och luften och omvandlar den till värmeenergi som du kan använda i ditt hem. Värmepumpen fungerar på samma sätt som ditt kylskåp; kylskåpet extraherar värmen från insidan och avlägsnar den till utsidan. Pumpen extraherar termisk energi från omgivningen och omvandlar den till värmeenergi, som överförs till byggnadens interiör.

Principen med en värmepump bygger på att du redan har vattenburen värme i form av element, så att värmepumpen kan kopplas mot en vattentank. Därmed kan du smidigt kontrollera temperaturen. Kopplas inte värmepumpen mot en vattentank, ger den enbart varmluft och kan alltså värma hus som inte har ett vattenburet system.