Gårdfeldts Kyl, Karlstad

Gårdfeldts Kyl, Lambergsgatan 36, 652 21 Karlstad

Tel: 054-87 64 44
E-post: