Processkyla för läkemedel och annan industri

IMG 8235

Processkyla med konstant rätt temperatur

Vi förstår att det är viktigt att verkligen förstå din process och behov av ökad produktivitet innan vi utvecklar den mest optimala lösningen för dig.

Fel temperatur eller driftstopp ger minskar produktivitet och kvaliteten för din process, vilket resulterar i försämrad lönsamhet. Det är därför avgörande att ha en pålitlig, driftsäker lösning. Vi hjälper dig att fokusera på din kärnverksamhet och processlösningar, alltid till rätt temperatur.

Optimal kylanläggning från Francks

Kyla och värme är det vi kan bäst. Oavsett hur ditt behov av processkyla ser ut, så kan vi skräddarsy en lösning som är den mest effektiva ur miljö-, kostnads- och produktionssynvinkel. Genom en kontrollerad, exakt temperatur, vår kunskap och våra system får ni funktionell och finansiell trygghet av processkylan under många år. Vi finns där för er under systemets hela livslängd, om ni så önskar. Se mer om vårt kompletta serviceerbjudande här.

  • Skräddarsydda industriella kyl- eller värmeteknikslösningar som säkerställer behovet av kontrollerad temperatur över anläggningens livstid
  • Säkerställer produktionen genom serviceprogram helt skräddarsydda efter dina behov
  • Våra lösningar ger funktionell och finansiell trygghet under lång tid och gör precis temperatur till ett starkt konkurrensmedel

Vad är egentligen processkyla?

Inom industriella kylapplikationer för Processindustri är det kritiskt att rätt temperatur hålls över tid för att säkerställa kvaliteten av processen. Med rätt design säkerställs inte bara temperaturen utan pckså tillförlitligheten, vilket är en förutsättning för att hålla hög produktivitet. Vid behov att öka produktiviteten är det vanligt att öka kylningshastigheten genom lägre temperatur. Vi hjälper dig gärna att se över alla alternativ och hjälpa dig till högre produktivitet, till lägre driftskostnad.