Kylaggregat för ishall och isbana

IMG 7284

Energieffektiva ishallar ett krav

Vi förstår att det ska vara skillnad på isen om den ska vara bra för konståkning eller för hockey. Vi förstår också att isen måste göras med minsta möjliga klimatpåverkan, och att den energi som används måste återanvändas för uppvärmning, eller tas till vara på annat sätt i vårt energikretslopp.

Energieffektiva ishallar är ett krav, där energin för iskylan återanvänds för uppvärmning av lokaler och varmvatten.
En sundare livsstil är något varje människa har rätt till. Vi har byggt ishallar runtom i hela Sverige. Vi hjälper kommuner att utforma energieffektiva anläggningar för alla barns rätt till en sund och aktiv fritid.

Säkerställ temperaturen med rätt kylsystem

Vi hjälper er att skapa ett kylsystem som klarar att hålla den enorma ytan isbelagd, med jämn temperatur under många månader, som samtidigt är lätt att sköta och som minskar era kostnader. Allt detta utan att påverka miljön negativt. Våra system är enkla att sköta, säkerställer en konstant temperatur och minskar energi- och underhållskostnader. Genom våra system och vår service får du som kund trygghet och den mest effektiva lösningen, som består genom anläggningens livstid.

Där det finns ett behov av kyla, där finns vi.