Kyla för butik, restaurang och storkök

IMG 8421

Optimerade kylanläggningar

Miljön ställer krav på fungerande logistik, och obruten kylkedja. Matsvinn måste minskas. Elförbrukningen behöver minskas. Men hur?

Att det är rätt temperatur tar vi för givet, men det är så mycket mer att tänka på. Kylanläggningen måste vara optimerad så att energiförbrukningen blir lägsta möjliga och att miljön påverkas i så liten grad som möjligt. En del i detta är att spillvärme kan återvinnas för uppvärmning.

Vi stoppar inte där, utan erbjuder också kompletta storköks- eller butikslösningar och genom våra experter får du råd och ledning genom hela processen till färdigt resultat.

Vi är experter på att skräddarsy lösningar efter vitt skilda behov. Med oss får ni konstant rätt temperatur, till rätt pris, med miljön och effektivitet i fokus.